Za svako dete, fer šansa

Obećanje pravičnosti

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2015

Istaknuto

Davanjem fer šansi za život svakom detetu svuda u svetu – a naročito najugroženijoj deci – daje se najveća nada da će se prekinuti međugeneracijski krug nejednakosti i siromaštva u svakom društvu.

To je centralni princip koji je u osnovi Agende pravičnosti UNICEF-a. Princip jednakosti usmerava rad UNICEF-a koji se najviše fokusira na najosetljiviju decu sveta, a to su deca iz najsiromašnijih domaćinstava, devojčice, deca sa smetnjama u razvoju, deca koja žive u udaljenim krajevima, kao i dece iz etničkih ili verskih grupa koja se suočavaju sa diskriminacijom.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,41 MB)