Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja

Primena Opšteg protokola

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

Proces zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja zahteva multidisciplinarni i intersektorski pristup.

Od ključne je važnosti da svi učesnici u tom procesu imaju zajedničko poimanje i jedinstven stav u odnosu na pojavu zlostavljanja i zanemarivanja dece.

Saglasnost u odnosu na definiciju zlostavljanja i zanemarivanja prvi je uslov za uspešnost procesa zaštite deteta.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Centar za prava deteta
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje