Vodič za osnovno i specijalizovano zbrinjavanje novorođenčeta

Približno polovina dece koja ne doživi peti rođendan, umre u prvom mesecu života.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

U skladu s Milenijumskim razvojnim ciljevima OUN, Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalne milenijumske ciljeve razvoja koji podrazumevaju i smanjenje smrtnosti kod dece mlađe od pet godina.

S obzirom na to da približno polovina dece koja ne doživi peti rođendan, umre u prvom mesecu života, ostvarenje ovog cilja kao bitnu pretpostavku ima smanjenje perinatalnog i neonatalnog mortaliteta. Stoga Uredba o nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine iz aprila 2009. godine i odgovarajuće stručno-metodološko uputstvo sadrže zasebnu celinu „Zdravstvena zaštita novorođenčadi i odojčadi s posebnim osvrtom na smanjenje perinatalne, neonatalne i smrtnosti odojčadi“.

U cilju ostvarenju stavova iz ove uredbe i stručno-metodološkog uputstva, grupa neonatologa iz naših najvećih perinatalnih i neonatalnih centara, uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Beogradu izradila je „Vodič za osnovno i specijalizivano zbrinjavanje novorođenčeta“.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “ Dr Vukan Čupić”
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,10 MB)