Usluga predah za decu sa smetnjama u razvoju

Praktikum

UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

Stvaranje okruženja u kojem će biti poštovana sva ljudska prava i princip jednakih mogućnosti pružanjem podrške osobama sa svim vrstama invaliditeta i članovima njihovih porodica, uslov je za stvaranje i razvoj demokratskog i humanog društva. 

Koncept jednakosti i prava osoba sa invaliditetom razvija se i napreduje vremenom.

Naslovna strana publikacije

Author

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,70 MB)