Usluga pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice

Praktikum

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

Deca sa smetnjama u razvoju imaju jednaka prava i iste razvojne potrebe kao i njihovi vršnjaci, ali im je zadovoljavanje ovih potreba otežano.

Zato je neophodna pomoć i podrška društvene zajednice kako deci tako i njihovim porodicama.

Naslovna strana publikacije
Author
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,08 MB)