Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima

Priručnik za lekare primarne zdravstvene zaštite

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2001

Istaknuto

Dečiji lekari primarne zdravstvene zaštite, koji svoju delatnost obavljaju u vanbolničkoj sredini, često u nepovoljnim uslovima, takođe se suočavaju s urgentnim stanjima nastalim usled različitih oboljenja ili povreda što ugrožavaju život deteta, a ponekad i sa detetom bez vitalnih funkcija.

U takvoj situaciji, često lišeni svih pogodnosti koje pruža savremena medicinska tehnologija, oni su prinuđeni da na najbolji i najbrži način pomognu ugroženom detetu.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,98 MB)