U lavirintu socijalne zaštite

Pouke istraživanja o deci na porodičnom i rezidencijalnom smeštaju

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Cilj istraživanja je bolje razumevanje faktora koji su povezani sa ulaskom dece na smeštaj u socijalnoj zaštiti Srbije u periodu intenzivnih reformi sistema (2006–2011) te sagledavanje prednosti i nedostataka intervencija i usluga za prevenciju izdvajanja deteta iz biološke porodice, kao i onih koje podstiču ponovno ujedinjenje porodice.

Studija takođe treba da obezbedi saznanja o pojedinim ishodima zaštite dece na smeštaju i da ukaže na to kako se može poboljšati kvalitet zaštite ove dece.

Naslovna strana publikacije
Author
Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu, Fakultet političkih nauka
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 5,95 MB)