Standardne operativne procedure

Zaštita dece izbeglica i migranata

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Republika Srbija, kao jedna od zemalja na ‘’Balkanskoj ruti’’ kojom se izbeglice/migranti kreću ka zemljama Zapadne Evrope, susreće se sa značajnim povećanjem priliva izbeglica/migranata koji prolaze kroz Srbiju ili se u njoj zadržavaju kraće ili duže vreme.

Okolnosti pod kojima se izbeglištvo/migracije odvijaju imaju izuzetan uticaj na bezbednost i dobrobit deteta. Iznenadni početak vanredne situacije, rat, nasilje i raspad porodice značajno utiču na fizičku i psihičku dobrobit dece izbeglica/migranata.

Izbeglištvo/migracije pod okolnostima u kojima se aktuelno odvijaju, zahtevaju izuzetnu hitnost reagovanja zbog ekstremnih zdravstvenih i socijalnih rizika po rast i razvoj deteta i funkcionisanje porodice.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,14 MB)