Sreća i porodice sa decom u Srbiji - integralna verzija

Kako oblikovati javne politike za dobrobit porodica

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Koncept sreće se prepoznaje kao pojam koji može da premosti jaz između apstraktnih ciljeva globalnih javnih politika i načina na koji građani vide svoj život, i da doprinese formulisanju novog, uravnoteženijeg modela razvoja.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,93 MB)