Sreća i porodice sa decom u Srbiji

Kako oblikovati javne politike za dobrobit porodica

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Ovim izveštajem želimo da podstaknemo debatu o načinu na koji porodicu možemo da vratimo u prvi plan.

Ako zaista želimo da u Srbiji unapredimo okruženje za rast i razvoj dece, neophodno je da, za početak, razumemo šta je to što jednu porodicu čini snažnom i srećnom, i šta možemo da učinimo da osnažimo one koje to nisu.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,49 MB)