Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema

Priručnik za škole

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Obrazovanje je samo po sebi izuzetno značajno za individualni i društveni razvoj i aktivno učešće pojedinca u društvu.

Učenici koji napuste školu pre završetka srednjoškolskog obrazovanja smanjuju sebi mogućnost za lični i profesionalni razvoj, izlažu se većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i kasnije se zapošljavaju prihvatajući manje plaćene poslove ili ostaju bez posla, što znači da su i potencijalni korisnici pomoći iz sistema socijalne zaštite.

Država i društvo time gube značajan ekonomski i ljudski kapital, društvo postaje izraženije podeljeno, društvene nejednakosti rastu, a opšte ekonomsko i socijalno blagostanje znanto opada.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Centar za obrazovne politike
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje