Smernice za učešće deteta u građanskim sudskim postupcima

I procenu najboljeg interesa deteta

UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Dete je zakonom ovlašćeno da pokrene mnoge sudske postupke radi zaštite svojih prava, ima pravo na nezavisnog zastupnika, a jedno od najvažnijih prava deteta jeste i pravo da slobodno izrazi svoje mišljenje u svakom postupku u kojem se odlučuje o pravima i interesima deteta. 

Vipe o samom načinu postupanja suda, ophođenju prema detetu, kao i odlukama koje sud donosi, a koje moraju biti u skladu sa najboljim interesima deteta, pročitajte u publikaciji.

Naslovna strana publikacije

Author

Centar za prava deteta

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,07 MB)