Smernice za srodničko hraniteljstvo

Smeštaj u standardne hraniteljske porodice, umesto kartkoročnog zbrinjavanja dece, često se pretvara u dugoročne životne aranžmane.

UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Srodničke hraniteljske porodice su zastupljene sa oko 12% u odnosu na sve oblike alternativne brige o deci, što su nepovoljna kretanja u odnosu na utvrđene standarde zaštite dece ali i iskustva drugih država. 

Smeštaj u standardne hraniteljske porodice, umesto kartkoročnog zbrinjavanja dece, često se pretvara u dugoročne životne aranžmane.

Saznajte više u publikaciji.

Naslovna strana publikacije

Author

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,87 MB)