Smernice za razvoj plana komunikacije u slučaju avijarne i pandemijske influence

Pregled ključnih elemenata komunikacione strategije za pripravnost u slučaju pojavljivanja avijarne influence (ptičjeg gripa) i pandemije influence.

UNICEF Srbija/2007

Istaknuto

Cilj ovih smernica je da daju pregled ključnih elemenata komunikacione strategije za pripravnost u slučaju pojavljivanja avijarne influence (ptičjeg gripa) i pandemije influence.

Ovaj dokument treba da finaliziraju ovlašćeni predstavnici Vlade Republike Srbije kako bi on bio usvojen na najvišem nivou kao komunikacioni Plan Vlade za potrebe koordinisanja aktivnosti između nadležnih ministarstava i službi u toku trajanja nacionalne opasnosti od ptičjeg gripa i/ili pandemije gripa i kriza koje iz toga mogu proisteći.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,67 MB)