Smernice za pripremu za sud i forenzičko ispitivanje dece

žrtava i svedoka krivičnih dela

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Iskustvo dece žrtava i svedoka u sudskom postupku može predstavljati izvor retraumatizacije.

Ranija izloženost traumatičnom iskustvu decu žrtve krivičnih dela često čini preterano osetljivom na pretnje sigurnosti i stvara opšti osećaj nepoverenja, zbog čega ona svakodnevne situacije i interakcije mogu tumačiti kao da ih ugrožavaju. 

Zato je važna primena načeka deci prilagođenog pravosudnog sistema prilikom obezbeđivanja verodostojnog iskaza, kao i podržavanje procesa oporavka dece kako bi se obezbedila njihova psihosocijalna dobrobit, odnosno zaštitio najbolji interes dece.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 25,08 MB)