Smernice za povremeni porodični smeštaj

Dete, mlada osoba i njihovi biološki roditelji su glavni kreatori u planiranju usluge povremenog porodičnog smeštaja.

UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Ovim smernicama jasno smo naglasili da su dete, mlada osoba i njihovi biološki roditelji glavni kreatori u planiranju usluge povremenog porodičnog smeštaja i ne samo kreatori nego i edukatori za potencijalne pružaoce usluge povremenog porodičnog smeštaja.

Nema boljeg poznavaoca deteta i mlade osobe od njegovih roditelja koji se o njemu brinu. Ne samo da znaju i prepoznaju potrebe svog deteta, mlade osobe, nego i znaju najadekvatnije načine da te potrebe zadovolje. 

Naslovna strana publikacije

Author

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,40 MB)