Smernice za povremeni porodični smeštaj

Dete, mlada osoba i njihovi biološki roditelji su glavni kreatori u planiranju usluge povremenog porodičnog smeštaja.

Smernice za povremeni porodični smeštaj
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Ovim smernicama jasno smo naglasili da su dete, mlada osoba i njihovi biološki roditelji glavni kreatori u planiranju usluge povremenog porodičnog smeštaja i ne samo kreatori nego i edukatori za potencijalne pružaoce usluge povremenog porodičnog smeštaja.

Nema boljeg poznavaoca deteta i mlade osobe od njegovih roditelja koji se o njemu brinu. Ne samo da znaju i prepoznaju potrebe svog deteta, mlade osobe, nego i znaju najadekvatnije načine da te potrebe zadovolje. 

Naslovna strana publikacije
Author
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,40 MB)