Smernice za postupanje centara za socijalni rad

U kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta

UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

U građanskim sudskim postupcima koji se tiču prava i interesa deteta, a ukojima sudeliju CSR, samo dete se javlja u različitim procesnim ulogama: u ulozi stranke, učesnika, svedoka, ili u više procesnih uloga istovremeno. 

U publikaciji možete pronaći smernice za ostvarivanje uloga i zadataka CSR u ovim postupcima prema meri deteta.

Naslovna strana publikacije

Author

Centar za prava deteta

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,71 MB)