Smernice za planiranje stalnosti u centrima za socijalni rad

Podrška biološkoj porodici

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Smernice su zasnovane na vrednostima i principima proizašlim iz konteksta ukupne reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji, i zalaganju za
porodično usmerena rešenja u zaštiti dece i njihovog najboljeg interesa.

Podrška biološkoj porodici, odnosno deci i roditeljima, i razvoj efikasnih usluga i mera u zajednici je krajnji cilj, kako bi se preventirali i prevazišli mogući rizici od izmeštanja dece izvan porodice i u punoj meri ostvarivalo pravo deteta na život sa roditeljima i u porodičnom okruženju. 

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 4,58 MB)