Rodni aspekti životnog toka

Viđeni iz perspektive podataka iz izstraživanja MICS6

rodni aspekti zivotnog toka
UNICEF Srbija/2021/Pančić

Istaknuto

Ovaj izveštaj predstavlja analizu podataka iz istraživanja MICS 6 iz perspektive urodnjenog životnog toka, sa težištem na sledećim
aspektima:

  1. rodni obrasci praksi odgajanja dece i podrška deci u procesima učenja;
  2. rodne razlike u ključnim putanjama razvoja dece, uključujući učenje i školovanje te izlaganje štetnim praksama koje mogu
  3. sprečiti njihov puni razvoj, kao što su nasilne metode disciplinovanja, dečiji rad, rani brakovi i rađanje dece;
  4. blagostanje u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima;
  5. osećaj bezbednosti i nediskriminacije; i subjektivni osećaj blagostanja viđen kroz zadovoljstvo životom i osećaj sreće

 

Analiza se zasniva na pretpostavci da su rodno specifične situacije, problemi, potrebe te rodni jazovi i neravnopravnosti povezani sa uzrastom i da na njih utiču razlike u pristupu resursima koji su specifični za različite faze u životnom toku. Neravnopravan pristup dečaka i devojčica tim „resursima” može dovesti do nejednakih životnih šansi kasnije u životu i može stvoriti rodne jazove koji će postajati sve složeniji kako oni budu napredovali kroz život. Prateći UNICEF-ovu kategorizaciju faza detinjstva, ova studija je strukturirana oko sledećih starosnih grupa dece i žena: deca uzrasta 0–4 godine, koja su u fazi ranog detinjstva; deca uzrasta 5–14 godina, koja su u fazi srednjeg detinjstva i rane adolescencije; deca uzrasta 15–17 godina, koja su u kasnoj adolescenciji; žene u reproduktivnom dobu u celini (15–49), sa razvrstavanjem po različitim starosnim grupama u zavisnosti od različitih aspekata.

rodni aspekti zivotnog toka
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
978-86-80902-70-8