Rodni aspekti životnog toka

viđeni iz perspektive podataka iz Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS)

UNICEF Srbija/2015

Istaknuto

Glavni cilj ove studije jeste da pruži dodatni uvid u rodne aspekte situacije u kojoj se nalaze deca i žene u Srbiji istražene kroz okvir Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS).

Težište analize je na rodnim razlikama među decom, kao i na razlikama između grupa žena definisanim različitim aspektima blagostanja.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 651,60 KB)