Razlike između ruralnih i urbanih područja u položaju žena i dece u Srbiji

MICS

Rural-Urban disparities
UNICEF Srbija/Pancic/2021

Istaknuto

U ovoj studiji je primenjen teoretski pristup životnog toka u nastojanju da se sagledaju različiti životni putevi pojedinaca i grupa u određenom društvenom i kulturološkom kontekstu. Životni tok svakog pojedinca sastoji se od različitih faza koje su vezane za posebne uloge, aktivnosti, odnose, identitete i događaje koji se tokom vremena menjaju i mogu da proističu jedni iz drugih, mogu da budu istovremeni, ali i međusobno nezavisni (Elder et al., 2003).

Mayer (2002) opisuje četiri osnovne strukture koje utiču na životni put:

  1. društvene strukture,
  2. institucionalne strukture,
  3. kulturu
  4.  „pređeni put” pojedinca tokom celog života.

Društvene strukture obuhvataju klasu/sloj, pol, mesto u strukturi političke moći i raspoložive resurse (finansijske, materijalne i socijalne).

unicef srbija mics 2023 1 cover
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
978-86-80902-66-1