Procena isplativosti programa prevencije prenošenja HIV infekcije sa majke na dete

uz primenu rutinskog (univerzalnog) dobrovoljnog testiranja na HIV kod trudnica po "OPT-OUT" modelu

UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Analizom situacije u zemlji, kao i analizom mera koje se sprovode radi sprečavanja prenošenja HIV infekcije sa majke na dete uvidelo se da je unapređenje postojećeg sistema neophodno.

Predložena strategija koja kao jednu od osnovnih komponenti sadrži uvođenje dobrovoljnog testiranja trudnica po “opt-out” modelu ima mnogobrojne prednosti.

Iako koristi strategije, gledano sa medicinskog i društvenog aspekta, višestruko opravadavaju njenu primenu, postavilo se pitanje da li država može da izdrži ekonomski teret nove strategije. Odgovor na to pitanje dala je ova studija.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 685,01 KB)