Pristup žena i dece uslugama u ruralnim oblastima Srbije

i predlog mera za unapređenje stanja

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

Broj stanovnika opada u 86% sela u Srbiji, svako drugo dete na selu (45,1%) suočava se sa deprivacijom, a čak 76% nezaposlenih žena nije čulo ni za jednu aktivnu meru tržišta rada.

Depopulacija, siromaštvo i slabost „unutrašnjih“ ljudskih resursa koji bi trebalo da generišu značajan deo rasta i razvoja u ruralnim oblastima oslikavaju ruralnu Srbiju 2011. godine.

Zajednički program Ujedinjenih nacija Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja predstavlja jednu od najznačajnijih inicijativa i usmeren je na diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam kako bi se rešili problemi poput depopulacije i siromaštva i pomogao razvoj ruralne ekonomije i društva u Srbiji.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,34 MB)