Priručnik za škole u realizaciji stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila

Različitosti u školi 21. veka

Priručnik za škole u realizaciji stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Priručnik je pre svega namenjen zaposlenima u školi i njegova struktura, osim opštih napomena koje se tiču međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira koji predstavljaju okosnicu uključivanja učenika izbeglica/migranata u obrazovni sistem, prati strukturu Stručnog uputstva koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izradilo i dostavilo školama u aprilu 2017. godine.

Ovaj priručnik može da se koristi i kao podrška u radu sa drugim učenicima koji ne govore jezik nastave, koji dolaze iz drugačijeg socio-kulturnog okruženja i koji imaju prekide u obrazovanju ili se kasnije uključuju, kao npr. romska deca koja se u zemlju vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji

Priručnik za škole u realizaciji stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja
Izdavač
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski
ISBN
ISBN 978-86-7452-068-0

Preuzmite dokument

(PDF, 12,05 MB)