Priručnik za rad u Kutku za majku i bebu

Deca u najranijem uzrastu u vanrednim situacijama

Priručnik za rad u Kutku za majku i bebu
UNICEF Srbija/2019

Istaknuto

Priručnik za rad u Kutku za majku i bebu imam za cilj da bliže definiše rad angažovanog osoblja u Kutku, kao i da objasni različite funkcije Kutka u vanrednim situacijama.

Priručnik za rad u Kutku za majku i bebe

Izdavač

Danski savet za izbeglice

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 18,98 MB)