Priručnik za primenu Posebnog protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja

i zanemarivanja

Priručnik za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
UNICEF Srbija/2019

Istaknuto

Priručnik sadrži prikaz osnovnih karakteristika i simptoma kod dece, udruženih sa zlostavljanjem i zanemarivanjem, koji se mogu opservirati u svakodnevnom radu
zdravstvenih radnika/ saradnika, kao i opis procesa zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u sistemu zdravstvene zaštite.

Priručnik bi trebalo da motiviše svakog zdravstvenog radnika/ saradnika da razmišlja o tome da stanja, znakovi i simptomi koje je uočio kod deteta mogu biti u vezi i sa neadekvatnim postupanjem, kao i da prepozna pokazatelje i pokrene proces zaštite.

Priručnik za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
Izdavač
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 5,99 MB)