Priručnik za rad u zajednici sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju

Deci sa smetnjama u razvoju mesto je u porodici, prvenstveno u primarnoj porodici, a ako to nije moguće, onda u hraniteljskoj porodici.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2010

Istaknuto

Poseban prioritet NPA odnosi se na decu sa smetnjama u razvoju.

On odražava spremnost države da deci sa smetnjama u razvoju obezbedi korišćenje svih prava koja se moraju obezbediti svoj deci.

NPA se jasno opredeljuje da je deci sa smetnjama u razvoju mesto u porodici, prvenstveno u primarnoj porodici, a ako to nije moguće, onda u hraniteljskoj porodici.

Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom takođe su defi nisana opredeljenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, uključujući i decu sa smetnjama u razvoju, do pozicije ravnopravnih građana koji uživaju sva prava i odgovornosti.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,80 MB)