Priručnik za rad u Kutku za majku i bebu

Deca u najranijem uzrastu u vanrednim situacijama

publikacija roditeljski kutak
UNICEF Srbija/2022

Istaknuto

Priručnik za rad u Kutku za majku i bebu imam za cilj da bliže definiše rad angažovanog osoblja u Kutku, kao i da objasni različite funkcije Kutka u vanrednim situacijama.

Priručnik za rad u Kutku za majku i bebe 2
Izdavač
Danski savet za izbeglice
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski