Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja

Ljudi se ne rađaju kao muško ili žensko, već uče da budu dečaci i devojčice koji će odrastati i postati muškarci i žene.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2015

Istaknuto

Govoriti o rodno zasnovanom nasilju znači prepoznati povezanost između nasilja u partnerskim odnosima, nasilja u adolescentnim partnerskim odnosima, seksualnog nasilja i nasilja prema homoseksualnim osobama i fizičkog nasilja i uočiti i da se ta veza zasniva na duboko ukorenjenim stereotipima i očekivanjima od rodnih uloga.

Nasilje nad ženama i devojkama nije izolovan čin koji je počinio neki određeni muškarac, zato treba analizirati povezanost tog čina, čina nasilja, sa sistemskim tolerisanjem određenih vidova nasilja i upotrebom nasilja kako bi se ostvarila društvena očekivanja u vezi sa rodnim ulogama.

Ljudi se ne rađaju kao muško ili žensko, već uče da budu dečaci i devojčice koji će odrastati i postati muškarci i žene. Oni uče koja su za njih prihvatljiva ponašanja i
stavovi, uloge i aktivnosti, te kako da se odnose jedni prema drugima. To naučeno ponašanje je ono što čini rodni identitet i uslovljava rodne uloge.

Naslovna strana publikacije
Author
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,37 MB)