Priručnik za obuku volontera za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Smernice za pružaoce usluga socijalne zaštite

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

Ovaj priručnik je namenjen pružaocima usluga za decu i mlade sa invaliditetom, koji žele da uključe volontere, shvatajući da njihovim angažovanjem mogu u značajnoj
meri unaprediti kvalitet svoga rada.

Priručnik sadrži samo osnovne informacije vezane za volonterski menadžment, odnosno koordinaciju rada, regrutovanje, pripremu volontera, priznanja i nagrade, motivaciju, nadgledanje, stručnu podršku i evaluaciju.

Naslovna strana publikacije
Author
Republički zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 429,96 KB)