Prepoznaj, promoviši i proširi

Priče o uspešnim školama

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

U prethodnim godinama velika pažnja je posvećena analizi različitih aspekata obrazovanja u drugim zemljama, posebno onim koji kod nas ili nisu razvijeni ili pokazuju slabost u funkcionisanju: način na koji je uređen i finansiran obrazovni sistem i kako se njime upravlja; u kojoj meri obrazovne ustanove imaju autonomiju odlučivanja; kako se obrazovne politike kreiraju na osnovu dokaza; kako su definisani ciljevi obrazovanja i standardi obrazovnih postignuća; koja vrsta obrazovnih planova i programa reguliše nastavu i učenje u školama; način na koji se budući nastavnici obrazuju; kako se postojeći nastavnici stručno usavršavaju i kako napreduju u svojoj profesiji; način kako je  regulisana profesija nastavnika i kako se obezbeđuju kvalitet nastavnika i drugi relevantni aspekti.

Naslovna strana publikacije
Author
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 5,04 MB)