Pregled OECD-a u oblasti evaluacije i procene u obrazovanju u Srbiji

Analiza i preporuke

oecd_hero
UNICEF Srbija/2020

Istaknuto

Posvećujući posebnu pažnju sistemima procene i evaluacije u obrazovanju, ovaj pregled daje preporuke koje treba da pomognu Srbiji da što uspešnije sprovede obećavajuće javne politike i prakse kako bi učenicima pružila podršku u učenju.

Predloženi pravci delovanja stavljaju nastavu i učenje u prvi plan procene i evaluacije, tako da ocenjivanje učenika, procena rada nastavnika, vrednovanje ustanova i vrednovanje sistema zajedno doprinose
krajnjem cilju — da se učenicima pomogne da bolje uče.

Pregled OECD-a u oblasti evaluacije i procene u obrazovanju u Srbiji
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,98 MB)