Prava deteta u međunarodnim dokumentima

Prava deteta u međunarodnim dokumentima sadrži tekstove najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji su relevantni za oblast prava deteta.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

Prava deteta u međunarodnim dokumentima sadrži tekstove najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji su relevantni za oblast prava deteta.

Radi se prvoj publikaciji ovakve vrste na srpskom jeziku, koja pruža celovit i sveobuhvatan pregled savremenih međunarodnih standarda u oblasti prava deteta.

Pored dokumenata o ljudskim pravima, publikacija sadrži tekstove univerzalnih dokumenata o pravima deteta, prema redosledu njihovog donošenja, tekstove dokumenta koja se odnose na pojedine posebne oblasti prava deteta, kao i najznačajnija evropska dokumenta iz domena ljudskih prava i prava deteta.

To čini da Zbornik, već svojim sadržajem, daje jasan uvid u genezu i razvoj međunarodnog prava u oblasti prava deteta.

Naslovna strana publikacije
Author
Zaštitnik građana
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,72 MB)