Prava deteta i maloletničko pravosuđe

Odabrani međunarodni instrumenti

UNICEF Srbija/2006

Istaknuto

Sistem maloletničkog pravosuđa se razvija i na unutrašnjem i na međunarodnom pravu.

Uvažavajući potrebu za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva i prakse sa relevantnim međunarodnim pravom, potrebno je da što pre pokrenemo postupke za izmenu domaćih propisa i uvođenje novih, kao i za upoznavanje stručne javnosti sa istima.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 811,38 KB) (PDF, 269,01 KB) (PDF, 245,98 KB) (PDF, 304,98 KB) (PDF, 251,78 KB) (PDF, 272,60 KB) (PDF, 239,84 KB)