Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu

i odgovor javnih službi na ovaj problem

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2015

Istaknuto

Podaci inostranih istraživanja govore da u 30–60% porodica u kojima je nasilan jedan ili oba roditelja postoji i zlostavljanje dece, a u porodicama gde postoji nasilje zbog kojeg žena mora da potraži pomođ policije ili da napusti dom deca su bila žrtve nasilja čak u 75–100% slučajeva.

Nasilje u porodici je uvek nasilje prema deci, a u istraživanjima se, pored posledica za decu, analiziraju i specifične taktike manipulacije i nasilja prema deci u funkciji kontrole i nasilja prema partnerki.

Premda postoji veliko preklapanje, nasilje prema deci u našem kontekstu najčešđe je analizirano kao odvojena pojava od nasilja prema ženama u porodici.

Dosadašnja državna politika i praksa u oblasti zaštite dece pokazivala je neosetljivost za ovu vezu, tretirajući roditelje kao „par“ (rodno neutralno), iako je jasno da njihove pojedinačne uloge i odgovornosti (u našim predstavama i u realizaciji) nisu iste (rodna specifičnost roditeljstva), posebno u situaciji postojanja nasilja u partnerskoj relaciji.

Naslovna strana publikacije
Author
Autonomni ženski centar
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 6,08 MB)