Pojmovnik kulturno kompetentne prakse

„Vodiču za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Kultura u najopštijem smislu predstavlja način na koji ljudi stupaju u kontakt sa drugim ljudima i sa svetom oko sebe.

Ona je kumulativni rezultat iskustva, vrednosti, uverenja, stavova, značenja, znanja, socijalnih organizacija, procedura, uloga, prostornih odnosa, koncepta univerzuma, materijalnih objekata, koji su tokom generacija obezbeđeni ili stečeni kroz individualne ili grupne napore i interakcije.

Osposobljava ljude da zajedno žive u društvu u okviru zadatog geografskog okruženja, u datoj državi koja se nalazi na određenom stupnju tehničkog razvoja, u određenom vremenskom periodu.

Kultura predstavlja skup znanja, vrednosti, ponašanja i izražavanja koji je zajednički za određenu grupu ljudi. Ti ljudi se zatim međusobno identifikuju kao pripadnici jedne kulture – ili ih kao takve identifikuju drugi.

Naslovna strana publikacije
Author
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,48 MB)