Podrška uzajamnom odnosu porodice i deteta u ranom detinjstvu

Vodič za zdravstvene radnike i saradnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Projekat je nastao iz zajedničke potrebe roditelja, profesionalaca i društva da promovišu odgovorno roditeljstvo i zdrav i uspešan razvoj
dece u najranijem i najosetljivijem dobu života.

Potrebe profesionalaca u podršci razvoju dece u ovom najranijem uzrastu zahtevaju jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zaštite, kako kroz edukaciju za promociju značaja stimulacije i rane intervencije za sveobuhvatni razvoj deteta i odgovornog roditeljstva, tako i kroz osnaživanje zdravstvenih radnika iz primarne zdravstvene zaštite za pružanje podrške roditeljima za odgovorno i podržavajuće roditeljstvo i unapređenje ravoja dece u ranom detinjstvu.

 

Naslovna strana publikacije
Author
Udruženja pedijatara Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 967,29 KB)