Podrška obrazovanju dece iz siromašnih porodica

Obrazovanje je ključni faktor za širok spektar pozitivnih ličnih, društvenih i ekonomskih promena.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Dugoročni efekti obrazovanja su mnogostruki i na ličnom i na društvenom planu – viši stepen obrazovanja pojedincu otvara mogućnost za bolju zaradu, veću produktivnost i lakše uključivanje u svet rada, a društvo ostvaruje veće prihode od poreza i smanjuju se izdaci za socijalna davanja i zdravstvenu zaštitu.

Države koje podržavaju sticanje što višeg stepena obrazovanja svojih građana mogu da računaju da će time smanjiti siromaštvo, podići nivo ljudskog kapitala, povećati socijalnu uključenost, koheziju društva i političku stabilnost i dobiti veće poverenje svojih građana.

U ovom rezimeu politika navode se prepreke u obrazovanju dece iz siromašnih porodica i daju se preporuke za mere podrške koje su potrebne.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 16,04 MB)