Planiranje, praćenje i evaluacija

Vebinar 14 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Cilj ovog priručnika i pratećeg vebinara je da pomogne osoblju i partnerima UNICEF-a kako da uključe informacije relevantne za praćenje i evaluaciju inkluzivnosti obrazovnog sistema i nivoa učešća i postignuća dece sa smetnjama u razvoju.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 521,32 KB)