Pilotiranje usluge "Porodični saradnik" i evaluacija rezultata pružanja usluge

Rezime studija

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Uspostavljanje usluge Porodični saradnik pokrenuto je s namerom da se zaštiti jedno od osnovnih prava deteta,
a to je pravo deteta da živi, raste i razvija se u svojoj porodici.

Aktuelna situacija zaštite prava dece u Srbiji, kada se radi o porodicama u kojima su sigurnost i bezbednost dece i uslovi za rast i razvoj ugroženi, ukazuje da u našem sistemu postoji više mera kojima se nastoji da se dete zaštiti od nepovoljnih uslova u njegovoj porodici, a da je mnogo manje usluga i mera kojima bi društvo nastojalo
da očuva i osnaži porodice kako bi deca u njima imala bezbednost, stabilnost i uslove za rast i razvoj, odnosno ostvarivala svoj najbolji interes.  

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,76 MB)