Ostvarivanje prava dece sa invaliditetom

Priručnik za poslanike

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

Deca sa invaliditetom i članovi njihovih porodica svakodnevno su izloženi irazličitim ograničenjima u uživanju osnovnih ljudskih prava i suočavaju se sa brojnim preprekama za ostvarenje pune inkluzije u društvo. 

Naslovna strana publikacije
Author
Narodna skupština Republike Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,83 MB)