Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji - rezime

Inkluzivnost obrazovanja je definisana kao strateško opredeljenje i zakonska obaveza obrazovnog sistema Republike Srbije 2009. godine.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Inkluzivnost obrazovanja je definisana kao strateško opredeljenje i zakonska obaveza obrazovnog sistema Republike Srbije 2009. godine (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Razvoj inkluzivnog obrazovnog sistema je podržan kroz uspostavljanje novih struktura na nacionalnom, lokalnom i školskom nivou, obuke nastavnika i škola, dodatna finansijska sredstva usmerena na razvoj škola, unapređenje mreža podrške, osnaživanje roditelja, javne kampanje, promociju i štampanje velikog broja priručnika za
zaposlene i za roditelje. 

Naslovna strana publikacije
Author
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 726,52 KB)