Od srpskog kao stranog jezika do srpskog kao jezika okruženja i obrazovanja

Obrazovanje podrazumeva stalnu brigu države i neprestano unapređivanje školstva u smislu kvaliteta, ali i otvorenosti, dostupnosti i prilagodljivosti sistema.

Od srpskog kao stranog jezika do srpskog kao jezika okruženja i obrazovanja
UNICEF Srbija/2018/Emil Vaš

Istaknuto

Okvir programa jezičke podrške treba posmatrati kao jedan od elemenata podrške koju država i društvo pružaju licima kojima je takva podrška potrebna, počev od građana Republike Srbije u readmisiji, do migranata, tražilaca azila i drugih

Okvir programa jezičke podrške
Izdavač
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski
ISBN
ISBN 978-86-6153-500-0

Preuzmite dokument

(PDF, 6,85 MB)