Od problema do prilika u vođenju slučaja

Priručnik za praktičare

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Delatnost socijalnog rada ima poseban značaj u unapređenju položaja ugrožene dece, porodica, odraslih i starih.

Vođenje slučaja je prepoznato kao metod koji ima potencijal da dopre do ugroženih i isključenih pojedinaca i grupa tako što uzima u obzir njihove potrebe i snage. Vođenje slučaja je prepoznato i kao praksa koja doprinosi integrisanom nastupu službi u zajednici.

Socijalno uključivanje kao osnovni cilj društva podrazumeva uvezivanje sistema koje ljudi koriste u svakodnevnom životu na način koji onemogućava da se najranjiviji pojedinci i grupe izgube u međuprostoru ili u konfliktu između različitih službi i usluga. Odgovarajuća primena vođenja slučaja uvezuje različite sisteme i bavi se stvarnim potrebama ljudi.

Priručnik koji je pred vama predstavlja plod gotovo petnaestogodišnjeg rada na razvoju modela vođenja slučaja u sistemu socijalne zaštite koji je prilagođen prilikama u Srbiji i Crnoj Gori.

Naslovna strana publikacije
Author
Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 25,08 MB)