Obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

Priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

Deca i osobe sa smetnjama u razvoju imaju na raspolaganju set usluga koje su predviđene sistemom socijalne zaštite. Ove usluge su uspostavljene tako da su pre svega usmerene na zadovoljavanja potreba koje proizilaze iz smetnji u razvoju koje korisnik ima, i prilagođene uzrastu korisnika.

U ovim uslugama sa korisnicima rade stručni radnici i saradnici koji su posebno obučeni za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, i to je imperativ za kvalitetno pružanje usluga i za postizanje uključivanja deteta sa smetnjama u razvoju u društvo.

Osoblje u uslugama socijalne zaštite za decu sa smetnjama u razvoju je veoma raznoliko, ali u najvećem broju usluga, pored drugih stručnih radnika i saradnika, angažovane su negovateljice kao profil radnika koji direktno radi sa decom sa smetnjama u razvoju. 

Naslovna strana publikacije
Author
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 6,08 MB)