Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji

Analiza i preporuke

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Porodica je osnovni izvor sigurnosti, zaštite i dobrobiti za decu.

U meri u kojoj u savremenim uslovima porodica značajan deo sigurnosti obezbeđuje kroz socijalnu zaštitu, ona postaje sve važnija i za decu.

Naslovna strana publikacije

Autor

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,25 MB)