Nejednakosti u životu adolescenata u Srbiji

MICS

nejednakosti u životu adolescenata
UNICEF Srbija/2021/Pančić

Istaknuto

U nastojanju da se ispitaju faktori koji dovode do različitih ishoda među adolescentima, ova analiza operacionalizuje ekološki pristup
koji prepoznaje različite sfere uticaja. Prvu čini porodično okruženje, koje je podeljeno na resurse u domaćinstvu i porodične
(uključujući roditeljske) prakse. Drugu čini društveni kontekst u kojem se adolescenti razvijaju, a koji može biti ili stimulativan ili
ograničavajući u različitoj meri. Društveni kontekst se operacionalizuje kroz region (nivo NUTS2), tip područja (gustina naseljenosti:
gusto naseljena područja — GNP, srednje naseljena područja — SNP i retko naseljena područja — RNP) i četiri indeksa kvaliteta
života (indeks ljudskog razvoja — HDI, bruto nacionalni dohodak — BND — po glavi stanovnika, očekivano trajanje obrazovanja i
indeks očekivanog životnog veka).

nejednakosti cover
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
978-86-80902-74-6