Mapiranje Globalnih ciljeva održivog razvoja i Konvencije o pravima deteta

interaktivni dokument

Mapiranje globalnih ciljeva održivog razvoja i Konvencije o pravima deteta
UNICEF Srbija/2019

Istaknuto

Ovaj interaktivni dokument ima za cilj da podstakne temeljno i opsežno istraživanje veza i sinergije između Globalnih ciljeva održivog razvoja  i Konvencije o pravima deteta, kako bi se njihov potencijal za uzajamno zagovaranje i implementaciju pojačao.

On polazi od toga da su svi Globalni ciljevi relevantni za decu, a ne samo oni koji posebno pominju decu. Deca imaju pravo da neposredno učestvuju u postizanju potciljeva Globalnih ciljeva, u smislu ostvarivanja svojih prava sada, kao dece, kao i pripreme za preuzimanje složenijih odgovornosti kako budu odrastala.

Dete koje ima 4 godine 2016. godine, postaće punoletno do 2030. godine. Stoga je razlika između Ciljeva koji se odnose posebno na decu i na odrasle veoma fluidna.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 6,63 MB)