Mapiranje dece sa smetnjama u razvoju koja nisu u sistemu obrazovanja

Vebinar 5 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Da bi se politike uspešno formulisale i primenile i da bi se ocenila njihova delotvornost, važno je imati blagovremene, pouzdane i veoma kvalitetne podatke. Iako se na osnovu podataka Informacionog sistema upravljanja u obrazovanju (EMIS) mogu pratiti deca koja idu u školu, oni ne sadrže informacije o deci koja ne idu u školu (OOSC).

Nedostatak podataka o deci sa smetnjama u razvoju koja ne idu u školu zabrinjava jer ukazuje na to da je malo verovatno da će ova deca pohađati školu, a kada je i pohađaju, malo je verovatno da neće napustiti školovanje, kao i da će dobijati odgovarajuću podršku i podsticaj.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje