Analiza koštanja poludnevnog diversifikovanog predškolskog programa

Utvrđivanje strukture cene koštanja

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Vaspitanje i obrazovanje dece ranog uzrasta je od ključnog značaja za razvoj i obrazovanje svakog deteta. Ipak, podaci o pohađanju znatno niže stope pohađanja (50,2%) u odnosu na više nivoe obrazovanja, i značajno niže od proseka u EU (87%).

Posebno zabrinjavajuće su stope pohađanja dece iz ugroženih grupa kao što su deca iz romskih naselja (5,7%), iz najsiromašnijih porodica (8,6%) i iz ruralnih oblasti (27,3%). To je zahtevalo izradu diversifikovanih visokokvalitetnih programa vaspitanja i obrazovanja dece ranog uzrasta.

Kao deo projekta „Vrtići bez granica“, UNICEF je podržao uspostavljanje diversifikovanih programa u 16 predškolskih institucija sa ciljem uključivanja više dece starosti od tri i po do pet godina u predškolske programe kraćeg trajanja.

Ova publikacija se fokusira na cenu koštanja i strukturu cene koštanja diversifikovanih programa u četvoročasovnom ili kraćem trajanju kako bi se obezbedila dugoročna finansijska održivost programa u ovim opštinama, kao i da bi se podstakle druge opštine da iniciraju diversifikovane programe koji povećavaju jednakost, socijalnu koheziju i razvoj opština.

Naslovna strana publikacije
Author
CIP — Centar za interaktivnu pedagogiju
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,02 MB)